Pyirene

PYIRENE:

Clica la imatge per a més informació

És un projecte europeu de cooperació transfronterera, dirigit a oferir als joves i a les persones adultes serveis coordinats d’informació i orientació professional en relació a les ofertes de formació professional i de reconeixement de l’experiència laboral existents en l’espai transfronterer entre Espanya i França.

Aquest projecte s’inclou dins del programa de la Unió Europea Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020) i està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Durant el curs 2018/2019 van participar 5 alumnes de CFGM Fleca, pastisseria i confiteria. Aquest van realitzar una estada formativa al centre Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales i una setmana de pràctiques en empreses de Perpinyà. També van participar dos professors els quals van realitzar una estada formativa d’una setmana al mateix centre.