Realitat Ficció Aprenentatge 1 ESO

realitat ficcio

Els alumnes de 1r d’ESO de l’àrea de visual i plàstica del nostre centre participen en una exposició la informació de la qual podeu consultar aquí.