FCT a Aigües de Barcelona

Bé doncs com tots sabeu tots els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Química Ambiental han de realitzar com a mínim 440 h d’FCT (Formació en Centres de Treball) per poder obtenir el títol de tècnica ambiental. En aquest fòrum ja haureu llegit tot tipus de determinacions i anàlisis que es realitzen durant les pràctiques, per això a mi m’agradaria explicar a nivell més personal el que han suposat aquestes pràctiques per mi.

 

Vaig tenir una gran sort i cap a finals de desembre ja em van avisar que podia començar a realitzar les pràctiques al laboratori d’Aigües de Barcelona a Collblanc. Com vaig ser de les primeres persones que començava pràctiques i no havia realitzat mai unes FCT, no sabia què era el que m’esperava. La meva segona sort va ser que no era l’única que m’havia tocat fer les pràctiques allà, una companya de classe aniria a l’àrea de microbiologia mentre que jo treballaria a l’àrea de química, anomenada anàlisi d’aigües i de consum.

Durant 6 mesos, vaig poder aplicar i aprofundir els coneixements que aprenia en els diferents crèdits del cicle i això ha estat un gran avantatge durant tot l’any sobretot en el crèdit de química analítica.
Les meves pràctiques estan focalitzades en realitzar anàlisi físico-químic i químic d’aigües, en la realització d’anàlisis instrumentals i en la realització de dissolucions i reactius per a l’anàlisi. Cada setmana haig de fer les mateixes tasques que estan relacionades amb els conceptes anteriors i m’organitzo de manera que cada dia està destinat en fer una cosa concreta. A diferència d’altres FCT, aquí sempre acabes fent el mateix, bàsicament a la nostra secció, analitzàvem i controlàvem tots els contaminants inorgànics que podien contenir les aigües naturals.

Quan parlo d’anàlisis instrumental em refereixo fer dilucions de patrons coneguts i passar-los per l’espectrofotòmetre. Això ho faig amb fosfats, nitrats, nitrits, amoni, crom i ferro. També passo el patró del clor per colorimetria, patrons de pH en el pH-metre, la conductivitat en el conductímetre i de tant en tant faig dilucions de patrons del TOC.
Per altra banda també m’encarrego de preparar els reactius cromogènics que es necessiten per fer l’anàlisi instrumental i altres reactius que es necessiten en el laboratori.
Finalment una de les activitats que també realitzava era preparar i analitzar les mostres que havien d’analitzar els panelistes del panell de gustos i olors. De cadascuna de les mostres mirava Miro el pH, la terbolesa, la conductivitat, l’olor a clor, i el clor lliure. Tots els valors obtinguts havien d’estar dins d’uns paràmetres.

Com podeu veure m’he avorrit poc durant les hores de pràctiques. Certament aquí us parlo d’aquestes activitats però realitzar les FCT per mi també ha significat haver-me de relacionar amb més gent en l’àmbit laboral, espavilar-me molt més a l’hora de solucionar problemes i el més important i potser el més difícil: organitzar-me. Al principi no va ser fàcil, vaig passar de tenir tots els matins lliures a tenir tot el dia ocupat, però a poc a poc em vaig anar adaptant i els dies passaven volant.
A hores d’ara, amb les FCT ja gairebé acabades, puc dir que em sento satisfeta de mi mateixa i d’haver pogut venir a Aigües de Barcelona. Aquestes pràctiques m’han aportat infinits coneixements, però veure com he crescut en l’àmbit de saber treballar en un laboratori, de saber estar en una empresa com aquesta i relacionar-me en l’àmbit laboral, de treballar en equip, tant amb els del meu laboratori que cada vegada em tenen més en compte com amb la meva companya, que sempre ens ajudàvem, estudiàvem juntes, dinàvem juntes i passàvem el dia juntes.
En resum, que no ha estat fàcil, però gràcies a les FCT he conegut a gent molt maca i he crescut en l’àmbit personal com no ho havia fet mai.