Excursió a la depuradora de El Prat

xcdc

Avui, alguns membres del cicle formatiu hem fet un visita voluntària a la planta EDAR del Prat de Llobregat, la planta que depura les aigües de l’Hospitalet, Sant Just, El Prat, Cornellà i un 35% de Barcelona entre altres … l’excursió consistia en una visita guiada per les diferents parts de la planta; A la fotografia inicial podeu veure el esquema de la planta al igual que el recorregut que vam seguir.

Les EDAR són plantes on es depura l’aigua per poder retornar-la a la natura o donar-li un ús de nou. L’aigua contaminada que es tracta pot provenir de diverses activitats contaminants: urbana, industrial, agricultura … En el cas de la planta del Prat són aigües domèstiques i de pluja.

Les EDAR poden variar la seva estructura i processos, segons treballin una aigua o una altre o també depenent del ús que se’n vulgui donar després a aquesta aigua.

L’EDAR que vam visitar presentava la següent estructura:

 1. Pretractament
  1. Pou de grollera  Regula el cabal i la velocitat, a més al fer això ens permet dipositar sòlids voluminosos i pesants al fons
  2. Predesbast  Sistema de reixes (10 cm d’espai) reté papers, plàstics, sòlids gruixuts…
  3. Bombes d’elevació de l’aigua  Serveixen per elevar l’aigua, desprès ja funciona mitjançant la força de gravetat.
  4. Desbast  El sistema de reixes, que te una separació de 3cm, es retenen les partícules sòlides/sedimentables.
  5. Dessorrador/desgreixador  Sedimentador per a col·loïdals i greixos.
  6. Decantador primari  Aquí per decantació sedimenten sòlids en suspensió, els quals havíem separat previament durant el pretractament (sorres …).
 2. Tractament primari → Al ser una planta EDAR biològica no presenta un tractament primari, quedaria inclòs entre la decantació primària i el tractament secundari.
 3. Tractament secundari
  1. Reactor biològic  Aquí és on es retira la matèria orgànica dissolta. Es fa passar l’aigua per diversos tancs amb presència  de microorganismes que oxiden i degraden la matèria orgànica fins a assimilar-la. 
  2. Decantador secundari  Es separen els bacteris que han sedimentat com a  fang.  
 4. Tractament terciari → És un procés d’afinament del aigua, aquí es sotmet l’aigua a uns processos de depuració que permeten que s’utilitzi en agricultura i altres usos.

D’aquí l’aigua passaria per una canonada submarina d’uns 3 km de llarga que dispersa l’agua tractada al mar.

Ara voldria passar a un tema que pot semblar més subjectiu encara que són fets plens d`objectivitat.                       Al estar estudiant aquests temes en el cicle, l’activitat es va desenvolupar en l’aspecte tècnic del sistema de depuració, però amb la resta de visites sol agafar un caràcter més de conscienciar de l’importància d’aquest servei, i d’això volia parlar ara.                                                                                                                                             Moltes vegades oblidem les conseqüències de les nostres activitats, pensant que no repercuteixen, sobretot les activitats més essencials i necessàries, que com no les podem deixar de fer pensem que no poden tenir repercussions (dutxar-se, rentar-se mans i dents, lavabo …) però les tenen.

 

grifo

L’aigua és un recurs i tendim a malbaratar-la, sense pensar en les conseqüències que té; normalment al parlar de la problemàtica de l’aigua parlem de el abusiu consum, sobretot en els països desenvolupades.

En él se estima que la media de uso de agua en el mundo asciende a 499m3/hab/año ; es decir, unos 499.000 litros por persona.

Però aquí parlaré d’una altre pràctica perjudicial antropològica sobre l’aigua no tan coneguda, que és la contaminació d’aquesta.

Tendim a pensar que al barrejar els contaminants en aigua aquests es dilueixen i ja no repercuteixen, més encara, si després aquesta aigua la llencem al mar i es dissolen (com es dissolen els contaminants perquè no els problemes? No?) ; això és un gran problema causat per la desinformació i el despreocupació de la població, que a vegades per no sentir-se malament prefereix evitar la realitat.                                                                                 Cada dia milers de litres d’aigua han de ser tractats a aquest planta per poder retornar l’aigua a la natura, i tot i fer-la passar per tècniques i processos específics i amb la millor tecnologia actual no es pot considerar ni de bon tros que l’aigua esta tan neta com quan la vam extreure del seu curs natural, de manera que poc a poc anem contaminant el mar; a sobre això es dona arreu del món, cosa que ens fa pensar el següent, que sort tenim que encara aquí es porta a terme un procés de depuració com a conseqüència d’una consciencia ambiental, pero a les zones menys desenvolupades i explotades per els països rics, qui assegura que els vessaments de les fàbriques (i altes fonts) no acabi en el mar sense tractament previ.

Com a conclusió m’agradaria fer una petició als lectors: l’aigua és un recurs que hem de protegir, i una de  les maneres es evitar contaminar la que tenim, si alhora de portar a terme les nostres activitats i hàbits de cada dia poguérem, encara que fos una mica, pensar en no fer un mal ús de l’aigua. A la planta vam poder veure com una gran presència de voluminosos i “tovalloletes” a l’aigua implicaven una gran problemàtica i retràs en el tractament d’aquesta apart d’una inversió e diners que es perd exorbitant.

Cuidem el nostre planeta.

2017-04-30-PHOTO-00000057

 

Miguel