Pràctiques a l’ETAP de Sant Joan Despí

 

Mapa
Mapa

Aquest cicle m’ha donat l’oportunitat de fer les practiques a l’empresa Aigües de Barcelona (l’ETAP de Sant Joan Despí), on he pogut posar en pràctica molts dels coneixements de química analítica que he anat adquirint al llarg d’aquest curs.

El Col·lector de Salmorres és una instal·lació que es va fer al 1983, pel traçat del riu Llobregat i Cardener, des de les explotacions minaires fins al Prat de Llobregat, i que té com a objectiu evitar l’abocament d’aigües als rius Llobregat i Cardoner, amb elevada concentració de clorurs procedents de les surgències salines de Rierol Salat (Cardona) i de la Riera Conangle (Balsareny) i de les aigües residuals de les factories de les mines de potassa de Cardona Súria, Balsareny i Sallent, en conduir-les mitjançant un col·lector fins al mar, on són directament evacuades sense tractament previ.


Bàsicament el meu treball a les pràctiques ha consistit en l’anàlisi d’aigües dels diferents punts d’aquest col·lector. Els anàlisis tenen una periodicitat diferent segons el paràmetre, es mira la terbolesa de cada punt diàriament. Altres paràmetres com els clorurs, la conductivitat, el pH i el TOC són setmanals i no a tots els punts es realitzen els mateixos anàlisis. Per últim, mensualment, faig la valoració del calci i de la duresa total, el TAC, el sodi i el potassi de cada punt. Finalment, es registren les dades obtingudes al Lims (una base de dades), aquesta pàgina mostra els límits que no poden ser superats en cada paràmetre, en cas que sigui així són informats els directius del Col·lector que demanen una contra mostra per tornar a repetir els anàlisis.

Una dilució 1/200 de cada mostra és enviada a Collblanc que duran a terme els anàlisis de bromurs i sulfats.

A més a més, cada cert temps utilitzem uns filtres per on passem aigua de diferents punts de la planta (Tractada, Filtrada de sorra, Osmosi o Pous i CRUA) i són també enviats a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Microbiologia on analitzaran aquests filtres per conèixer la quantitat de virus per litre. Altres filtres de mida més petita s’envien a Collblanc per analitzar els protozous.

En conclusió, han estat unes pràctiques molt profitoses on he adquirit nous coneixements de química i de la manera de treballar en un equip de laboratori i en una empresa en general.

20151027_0512Imagen_Etap_S.Joan_Desp+¡_144.jpg