Accés a la Universitat

A) Accés directe a la Universitat

Els estudis de formació professional capaciten per accedir a estudis universitaris de grau. La nova normativa, aprovada pel govern espanyol, no ha canviat el requisit d’accés d’aquests estudiants. Això vol dir que com a titulats tècnics superiors tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria, com fins ara, i la seva nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior. Aquesta qualificació té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu punts.

La novetat, des del curs 2010-11, en el nou procediment d’admissió a la universitat és que aquests estudiants poden incrementar la seva nota, si, de manera voluntària, fan examens de l’anomenada fase específica de les PAU.

La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es poden consultar a la pàgina web de les PAU específica per a estudiantes de cicles formatius. 

Per accedir a la universitat s’ha de formalitzar la preinscripció universitària. Tota la informació sobre la preinscripció es pot consultar a la pàgina web de la preinscripció universitària.

B) Convalidacions si després del cicle estudies a la Universitat

Podeu consultar les convalidacions a que dóna accés el títol de química ambiental, en aquest enllaç. Haureu de seleccionar el grau en el qual esteu interessats. Us sortirà una llistat amb les universitats que ofereixen aquest grau. Seleccioneu el grau de la universitat que volgueu i en la fitxa que hi apareix aneu a la secció ” Convalidacions de cicles formatius de grau superior”. Si veieu el cicle de “química ambiental”, vol dir que aquest cicle convalida algunes assignatures d’aquest grau a aquesta universitat. Cliqueu a sobre de “química ambiental” i veureu exactament quines assignatures se us reconeixeran.  Els graus amb convalidacions per als tècnics superiors en Química Ambiental són els següents (aquesta llista pot no ser completa):

 • Biologia-Facultat de Ciències (Girona)UdG
 • Biologia-Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic)UVic
 • Biologia-Facultat de Biologia (Barcelona)UB
 • Biotecnologia-Facultat de Ciències (Girona)UdG
 • Biotecnologia-Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic)UVic
 • Ciències ambientals-Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic)UVic
 • Ciències ambientals-Facultat de Ciències (Girona)UdG
 • Ciències ambientals-Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)UAB
 • Ciències ambientals-Facultat de Biologia (Barcelona)UB
 • Disseny-Escola Superior de Disseny ESDI (Sabadell)URL
 • Enginyeria agrícola-Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels)UPC
 • Enginyeria agroalimentària-Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona)URV
 • Enginyeria agroalimentària-Escola Politècnica Superior (Girona)UdG
 • Enginyeria agroambiental i del paisatge-Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels)UPC
 • Enginyeria alimentària-Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels)UPC
 • Enginyeria biomèdica-Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)UPC
 • Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte-Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa)UPC
 • Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)UPC
 • Enginyeria de l’energia-Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)UPC
 • Enginyeria de sistemes biològics-Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Castelldefels)UPC
 • Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil-Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa)UPC
 • Enginyeria elèctrica-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)UPC
 • Enginyeria elèctrica-Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa)UPC
 • Enginyeria elèctrica-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (Manresa)UPC
 • Enginyeria elèctrica-Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)UPC
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica-Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)UPC
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (Manresa)UPC
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)UPC
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica-Escola Superior Politècnica Tecnocampus (Mataró)UPF
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica-Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa)UPC
 • Enginyeria en organització industrial-Escola d’Enginyeria d’Igualada (Igualada)UPC
 • Enginyeria mecànica-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)UPC
 • Enginyeria mecànica-Escola Superior Politècnica Tecnocampus (Mataró)UPF
 • Enginyeria mecànica-Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)UPC
 • Enginyeria mecànica-Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa)UPC
 • Enginyeria mecànica-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (Manresa)UPC
 • Enginyeria química-Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)UPC
 • Enginyeria química-Escola d’Enginyeria d’Igualada (Igualada)UPC
 • Enginyeria química-Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona)URV
 • Enginyeria química-Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa)UPC
 • Enginyeria química-IQS School of Engineering/Escola Tècnica Superior IQS (Barcelona)URL
 • Enginyeria química-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (Manresa)UPC
 • Enginyeria química-Escola Politècnica Superior (Girona)UdG
 • Enginyeria química-Escola d’Enginyeria (Cerdanyola del Vallès)UAB
 • Estadística aplicada-Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)UAB
 • Geologia-Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)UAB
 • Innovació i seguretat alimentària-Escola Politècnica Superior (Girona)UdG
 • Química-Facultat de Ciències (Girona)UdG
 • Química-Facultat de Química (Barcelona)UB
 • Química-Facultat de Química (Tarragona)URV
 • Química-IQS School of Engineering/Escola Tècnica Superior IQS (Barcelona)URL
 • Química-Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)UAB