Assessorament i reconeixement d’aprenentatges

El Departament d’ensenyament ha encetat, en substitució de l’extint Qualifica’t, un nou servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

L’institut l’Estatut de Rubí ofereix aquests serveis a totes aquelles persones adultes que disposin d’experiència laboral o formació prèvia,interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

El procés consta de dues fases:

 • Servei d’Assessorament:
  És un servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic. També ofereix l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i determina un pla de treball per a aconseguir-ho.
  Com a resultat del procés d’assessorament la persona usuària obté un Informe d’assessorament.
  El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada i té un cost de 60,00 € (existeix la possibilitat de demanar bonificacions i exempcions).
 • Servei de reconeixement d’ aprenentatges
  Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

  Imprescindible: Informe del servei d’assessorament
  o Procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. (Qualifica’t/Acreditació).
  Preu 18 Euros per Unitat Formativa

El període de preinscripció al procés d’assessorament és de l’1 al 9 d’octubre de 2013. Les preinscripcions s’hauran de fer a la secretaria del centre.

Oferta actual al nostre centre

Cicle Places
Sistemes Microinformàtics i Xarxes

5

Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

5

Calendari

Acció Període
Període d’admissió de les sol·licituds obert fins el 31 de maig

Inscripció:

 • Les inscripcions es fan al mateix institut.

Criteris d’admissió.

 • L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Pagament del servei.

 • A secretaria s’informarà del compte bancari per fer l’ingrés.

Documentació a lliurar a la Secretaria del centre.

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional escollida
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Més informació

 

Compromís qualitat assessorament.

Carta de compromís.