Formem part de la xarxa …

L’INS Josep Brugulat participa a la xarxa d’Impuls FP, una unitat d’innovació de la subdirecció General de programes i projectes de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, la vanguarda de l’Educació en els ensenyaments professionalitzadors.
Aquesta unitat cerca impulsar els estudis professionalitzadors a través de cinc programes que cerquen la innovació en diferents àmbits: el canvi metodològic, la orientació, la transferència del coneixement dels centres a les empreses, l’emprenedoria i la cerca de l’excel·lència en les competències professionals, el ventall que abarquem és ambiciós i això ens obliga a estar en constant canvi i reorganització.
Els cicles formatius de l’INS Josep Brugulat donen resposta a una realitat cada cop més complexa i canviant on l’FP i la resta d’estudis professionalitzadors tenen el repte difícil de configurar el marc d’aprenentatge com una formació que proveeix a l’estudiant de les capacitats i eines necessàries per poder fer front a aquest horitzó laboral tan incert.
Cada un dels programes s’estableix com una línia estratègica del projecte de centre lligats als nivells d’excel·lencia professional que requereixen els nostres temps.