Convivència

MILLOREM LA CONVIVÈNCIA LA CENTRE. L’EDUCADORA SOCIAL A L’INS JOSEP BRUGULAT

L’INS Josep Brugulat disposa de la figura de l’educadora social en la seva plantilla de professionals amb l’objectiu d’enfortir la convivència en el centre i treballar pel benestar global del seu alumnat.

Les tres funcions principals de l’educadora social són:
La gestió de la convivència del centre.
La planificació, intervenció i avaluació d’accions educatives per aconseguir objectius de millora personal en casos d’alumnat amb determinades dificultats.
El treball en xarxa amb tots aquells agents educatius i socials del territori.

A partir d’aquestes funcions es desenvolupen les següents tasques:
Control de l’aula de convivència i reflexió.
Presència als patis.
Treball de seguiment i educació d’hàbits socials en l’alumnat que presenta conflictes de convivència.
Mediació de conflictes entre alumnes i/o professorat.
Coordinació i seguiment d’alumnes que participen en projectes singulars d’atenció educativa en espais interns o externs al centre.
Coordinacions amb tot l’equip de psicopedagogia i en general, amb tot l’Equip Docent.
Coordinació amb diferents agents educatius i socials i recursos de la ciutat.

L’educadora social treballa de manera consensuada amb l’Equip Docent i la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) per tal d’afavorir intervencions coherents i eficaces en el marc del centre educatiu.

Contacte educadora social:
Núria Pacheco Bardera
nuriapacheco@insbrugulat.cat

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu (#POEFA)