Preinscripció ESO curs 2019/2020

Preinscripció:

 • Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Presentació de documentació: fins al 10 d’abril de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril… Llegeix més»

Eleccions Consell Escolar 2018

S’ha iniciat el procés per a la renovació de part dels membres del Consell Escolar del nostre Centre. Enguany cal renovar dos membres del sector de mares i pares, un membre del sector alumnat, un membre del PAS i tres membres del sector de professorat.
Us adjuntem el calendari de tot el procés i us encoratgem a participar-hi, ja sigui presentant les vostres candidatures com participant en les votacions.
Us informem que trobareu les llistes dels cens al vestíbul principal de l’institut, us preguem verifiqueu que siguin correctes, en cas que detecteu algun error, podeu presentar una reclamació dins el termini establert.
Per tots aquells que vulgueu presentar la vostra candidatura, podeu trobar un model de sol·licitud a Secretaria o el podeu descarregar d’aquí mateix .
Les funcions del Consell Escolar, entre d’altres, són: participar en l’aprovació el projecte educatiu i les seves modificacions, aprovar les directrius d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, entre d’altres.

El calendari previst és el següent:

5 de novembre
vineta-vector-azul
Convocatòria de les eleccions al consell escolar
Publicació del cens provisional d’electors de cada sector
Del 9 al 13 de novembre
 vineta-vector-azul
Presentació de reclamacions en relació al cens d’electors
Del 7 al 16 de novembre
 vineta-vector-azul
Presentació de candidatures
8 de novembre
 vineta-vector-azul
Sorteig dels membres de les meses electorals
14 de novembre
 vineta-vector-azul
Resolució de reclamacions al cens electoral
14 de novembre
 vineta-vector-azul
Constitució de les meses electorals de cada sector
15 de novembre
 vineta-vector-azul
Publicació del cens definitiu d’electors de cada sector
19 de novembre
 vineta-vector-azul
Publicació de les candidatures de cada sector
26 de novembre
vineta-vector-azul
Elecció dels representants de les mares i pares
29 de novembre
vineta-vector-azul
Elecció dels representants del professorat i PAS
29 i 30 de novembre
 vineta-vector-azul
Elecció dels representants de l’alumnat
Abans del 21 de desembre
 vineta-vector-azul
Constitució del nou Consell Escolar
Presa de possessió dels nous membres
Animeu-vos, formar part del Consell Escolar és una bona manera de participar en la vida del centre!

Segon període d’admissió per a cicles formatius de grau mitjà

En aquest segon període d’admissió només poden participar els sol·licitants que han fet la preinscripció en el primer període i que:
– no han obtingut plaça, o
– han obtingut plaça, però no s’hi han matriculat.
Les vacants que s’ofereixen en aquesta segona fase d’admissió es publicaran el 4 de setembre en aquest web (clic aquí) i a la de la Generalitat de Catalunya.
Els sol·licitants que participin en la segona fase d’admissió cal que accedeixin, el 5 i 6 de setembre, a la seva sol·licitud de preinscripció que estarà disponible a la web de la Generalitat de Catalunya. (clic aquí)
Per accedir-hi, cal que s’identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de l’alumne, si és major d’edat o compleix els 18 anys l’any 2018, o del tutor referent, especificat en la sol·licitud.
Es poden introduir fins a cinc peticions més d’entre els centres i cicles que hagin ofert vacants en la segona fase d’admissió. Es pot modificar la informació, afegint o esborrant peticions, les vegades que calgui durant els dies previstos per aquest tràmit, tenint en compte que, en finalitzar, sempre cal desar la informació perquè es desin els canvis.
En aquesta segona fase d’admissió, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els mateixos criteris de barem que en el procés de preinscripció del juny (qualificacions dels estudis o prova que en permet l’accés i número de desempat), amb l’excepció que no es tenen compte les vies d’accés.
Els sol·licitants poden consultar les assignacions al centre o a la pàgina web de la Generalitat el 13 de setembre.

Obert el termini per demanar beques i ajuts del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

 Info

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Termini de sol·licitud: del 15 d’agost al 27 de setembre de 2018
Més info sobre les beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Termini de sol·licitud: del 17 d’agost al 1 d’octubre de 2018
Més info sobre les beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Matrícula PIP (Pla d’iniciació professional) curs 2018/19

Especialitat: Auxiliar de vivers i jardins

Termini: de l’3 al 10 de setembre                    Horari secretaria: de 8 a 14h

Informació i documents que cal aportar (fes clic per descarregar-los)
Informació
matrícula
Dades
personals
Procés de pagament 
Autorització
de dades
Descarrega’t el document per formular la matrícula a la Secretaria de l’Institut Josep Brugulat
1441422085_push_pin
 1441422085_push_pin 1441422085_push_pin 1441422085_push_pin

 

 

Matrícula 1r d’ESO curs 2018/19

MATRÍCULA 1r ESO

Termini: del 21 al 27 de juny de 2018

Horari secretaria: dilluns, dimecres i divendres de 8 a 14 h.
            i dimarts i dijous de 8 a 17:30 h
Baixa’t els documents fent clic sobre la icona
Presenta’ls emplenats amb les teves dades a la secretaria del Brugulat
Documents que cal aportar (Carta a les famílies)
Dades
personals
Carta de
compromís
Autorització
de dades
Resguard
pagament
Informació
AMiPA
Procés de
pagament
Matrícula 1r ESO
curs 2018/19
 1441422085_push_pin
1441422085_push_pin 1441422085_push_pin 1441421976_push_pin Info-128 Info-128
1441422085_push_pin
= Descarrega’t i presenta el document per formular la matrícula a la secretaria del Institut Josep Brugulat
1441421976_push_pin
= Cal presentar també el resguard d’ingrés del pagament per formular la matrícula
Info-128
= Informació i ajuda per formular la matrícula

Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior curs 2018/19

Termini CFGM: del 4 a l’11 de juliol de 2018

Termini CFGS: del 18 al 23 de juliol de 2018

*** Baixa’t els documents fent clic
sobre els estudis i curs que t’interessin
Horari secretaria (mes de Juliol)
de 8:00 a 14:00 hores

Informació i documents que cal aportar (fes clic per descarregar-los)

Instruccions compra EPI’s (Electromecànica o Fusteria)

Info
matrícula
Compromís
FP Dual
Dades
personals
Carta de
compromís
Autorització
de dades
Procés de
pagament
Info
AMiPA
Autorització
AMiPA
Administració i Gestió
Grau
Mitjà
1rcurs
ok nok ok X ok ok ok ok
2ncurs
ok nok ok nok ok ok nok nok
Grau
Superior
1rcurs
ok ok ok X ok ok ok ok
2ncurs
ok nok ok nok ok ok nok nok
Fusta, Moble i Suro
Grau
Mitjà
1rcurs
ok nok ok X ok ok ok ok
2ncurs
ok nok ok nok ok ok nok nok
3rcurs
ok nok ok nok ok ok nok nok
Grau
Superior
1rcurs
ok ok ok X ok ok ok ok
2ncurs
ok nok ok nok ok ok nok nok
Instal·lació i Manteniment
Grau
Mitjà
1rcurs
ok nok ok X ok ok ok ok
2ncurs
ok nok ok nok ok ok nok nok
Grau
Superior
1rcurs
ok ok ok X ok ok ok ok
2ncurs
ok nok ok nok ok ok nok nok

ok = Descarrega’t el document per formular la matrícula a la Secretaria del Institut Josep Brugulat
nok = Per a aquest curs no cal descarregar-se aquests documents

Preinscripció al CAS (Curs d’accés als cicles formatius de grau superior)

icono-documentos1
Presentació sol·licituds
del 10 al 13 de juliol de 2018
Documentació
Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Documentació acreditativa
 • Persones que tenen un títol de tècnic/a: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle.
 • Persones matriculades en un cicle de grau mitjà d’FP al mateix curs acadèmic: còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del 4t curs d’ESO o del 1r curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o certificat de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.
* El criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació obtinguda en el títol de tècnic/a o els estudis previs al·legats per a l’accés.

Assignació de places

Si hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat següents:

 1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació
 2. Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d’un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada a un cicle de 1.300 a 1.400 hores.
 3. Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d’un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada. 

Dins de cada prioritat, les sol·licituds s’ordenen per la qualificació i, si hi ha empat, es resol per sorteig.