Batxillerat

 

Dos cursos d’estudis secundaris postobligatoris pensats per als alumnes que han decidit dedicar una bona colla d’anys (4, 5, 6…) a estudiar. El batxillerat ha de servir per donar als nois i noies la formació i les eines necessàries per accedir a estudis de grau superior (universitat o formació professional superior).

Els nostres batxillerats pretenen:

  • Formar els alumnes en el compromís i l’autocontrol necessaris per a l’estudi: amb un alt nivell d’exigència acadèmica, amb l’assoliment d’estratègies avançades d’aprenentatge (presa d’apunts, recerca, consulta, etc.) i amb una avaluació continuada al llarg de tota l’etapa.
  • Continuar fent un seguiment personal. A través de les tutories. Perquè pensem que l’alumne/a ha de seguir avançant en el seu camí, guanyant seguretat i confiança en si mateix/a però sentint-se acompanyat i guiat.
  • Oferir la possibilitat de connectar amb el món en la mesura del possible. Per aprendre que la vida es viu intensament i amb profunditat si un s’hi compromet i es mou (busca, visita, observa, compara, analitza, coneix…) . Per això s’ofereix la possibilitat de fer sortides que ajudin a connectar els ensenyaments que fem amb la realitat, de consultar la premsa – i comentar-la- , etc.
  • Aprofundir en els aprenentatges . Amb una oferta equilibrada i estable de matèries que donin la possibilitat d’adquirir solidesa en la formació de les àrees per a les quals l’estudiant es decanti…
  • Rebre assessorament i orientació. Perquè els alumnes puguin prendre les decisions sobre els seus futurs estudis amb seguretat i amb coneixement de totes les possibilitats.

Nou Dossier Batxillerat curs 2020/2021

Tria d’optatives de 1r de batxillerat curs 2020/2021

Tria d’optatives de 2n de batxillerat curs 2020/2021

Web dels estudis de Batxillerat Artístic, arts escèniques

Carta de compromís de batxillerat

Equip docent de 1r de Batxillerat

Equip docent de 2n de Batxillerat