Plantejament institucional

1.1 – VALORS DE L’INS JOSEP BRUGULAT
D’acord amb l’evolució que ha anat fent el centre, hi ha uns principis generals, assumits i valorats per tota la comunitat educativa que es concreten en:
⇒ El compromís de la qualitat i de la millora contínua.
⇒ La col·laboració activa amb l’entorn fomentant hàbits saludables i sostenibles.
⇒ La voluntat de recerca d’innovació tecnològica i educativa
⇒ La valoració de la diversitat com un fet natural i positiu.
⇒ L’exercici de la democràcia i el foment de la participació. Per tant, la valoració de la pluralitat i de la transparència.
⇒ La convivència com a requisit bàsic i com a pacte entre les persones

 

1.2 – MISSIÓ DE L’INS JOSEP BRUGULAT: ELS TRETS D’IDENTITAT
L’Institut Josep Brugulat com a centre públic que pertany a la xarxa d’equipaments escolars del Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya, es regeix per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).
D’acord amb la identitat pròpia, la missió de l’institut és:
 1. Una vocació clara de ser socialment útil a la comarca on es troba situat, i per esdevenir un punt de referència a la vida educativa, cultural, industrial i associativa de la ciutat.
 2. El foment de la pluralitat, la integració, la igualtat d’oportunitats i l’educació d’acord a principis democràtics
 3. L’ aposta per una educació integral que formi persones competents en un món canviant.
 4. La voluntat d’oferir una formació global i  interdisciplinària.
 5. La necessitat de connectar l’educació amb el món real canviant, que permeti als alumnes aprendre SABERS, SABER FER, i SABER SER O ESTAR
1.3 – VISIÓ DE L’INS JOSEP BRUGULAT
D’acord amb els valors i la missió exposada i després de l’anàlisi i la reflexió del moment actual del centre, VOLEM SER un centre de referència en:
 1. La tasca educativa i formativa en un marc acollidor, on la resolució de conflictes es basi en el diàleg
 2. La vinculació amb l’entorn, funcionant com a dinamitzador cultural dins la població i la comarca
 3. La utilització de les TIC i de tecnologies modernes per al treball en els Cicles Formatius.
 4. L’impuls de les llengües estrangeres.
 5. El bon clima,  l’acolliment  i la cura de l’equip humà que hi treballa.
 6. La formació artística sòlida.
 7. La projecció exterior amb intercanvis amb alumnat.
 8. La capacitat per propiciar l’excel·lència.