Qualitat

Enquestes de satisfacció de final de curs 20/21

FAMÍLIES

Satisfacció de les Famílies

ALUMNAT

Satisfacció de l’alumnat ESO

Satisfacció de l’alumnat de BATXILLERAT

Satisfacció de l’alumnat de CICLES FORMATIUS

ALUMNAT NOU AL CENTRE

Enquesta Satisfacció: Acolliment alumnes nous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV_Certification_ISO9001qualicat

 

Ensenyament reglat d’educació, secundaria obligatòria, de batxillerat i de cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i superior. Serveis d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’estudis post obligatoris.

Enseñanza reglada de educación secundaria obligatoria, de bachillerato y de ciclos formativos de formación profesional específica de grado medio y superior. Servicio de asesoramiento y reconocimiento de los aprendizajes de estudios post obligatorios