Qualitat

BV_Certification_ISO9001qualicat  

ENSENYAMENT REGLAT D’EDUCACIÓ, SECUNDARIA OBLIGATÒRIA, DE BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I CURS D’ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR.