Qualitat

 

qualicat  

BV_Certification_ISO9001

Ensenyament reglat d’educació, secundaria obligatòria, de batxillerat i de cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i superior. Serveis d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’estudis post obligatoris.

Enseñanza reglada de educación secundaria obligatoria, de bachillerato y de ciclos formativos de formación profesional específica de grado medio y superior. Servicio de asesoramiento y reconocimiento de los aprendizajes de estudios post obligatorios