ERASMUS

ENGLISH VERSION

Fresh news from the ERASMUS+ Project! Last week from May our students from IE Pallerola joined the first European Mobility with our partners. They were super excited! The first day they worked together in order to plan the activities; it was a big challenge because they were going to meet them online for the first time the following day.   

During those days they learned about different types of pollution. Portugal students are in charge of explaining the Soil Pollution, Turkey is in charge of Light Pollution, Finland is in charge of Noise Pollution, Hungary is in charge of Air Pollution and finally our students from IE Palerola are the Water Pollution experts due to our privileged environment by the river Tordera and Mediterranian Sea. 

Their portuguese partners taught them how to build a birdcage using recycled materials and they followed the instructions to do so. They did lots of different activities: vocabulary in the mother tongues of their partners, a school tour to get to know the facilities and, most important; they used English to communicate! They realised the languages enable them to learn and get to know other cultures and people in real life out of the classroom. It was a wonderful experience because even being apart they were working together.  

IE Pallerola students are Water Pollution experts and they presented the activities they were working on through the school year. Even though it’s a virtual mobility due to COVID situation we expect to see each other face to face very, very soon.

CATALAN VERSION

Bones notícies del Projecte ERASMUS+!  L’última setmana de maig els nostres alumnes de l’IE Pallerola van unir-se a la primera mobilitat europea amb els nostres partners. Estaven 

molt entusiasmats! El primer dia van treballar junts per a planificar les activitats; va ser un gran repte perquè els coneixerien per primera vegada l’endemà.  

Durant aquests dies van aprendre sobre diferents tipus de contaminació. Els estudiants de Portugal estan a càrrec d’explicar la contaminació del sòl, Turquia està a càrrec de la contaminació lumínica, Finlàndia està a càrrec de la contaminació acústica, Hongria està a càrrec de la contaminació de l’aire i, finalment, els nostres estudiants de l’IE Pallerola són els experts en contaminació de l’aigua ja que gaudim d’entorn privilegiat, envoltats pel riu Tordera i el mar Mediterrani. 

Els companys portuguesos els van ensenyar a construir una caixa niu per ocells amb materials reciclats i van seguir les instruccions per fer-ho. Van fer moltes activitats diferents: vocabulari en les llengües maternes dels seus companys, un tour per conèixer les instal·lacions dels instituts, i el més important és que van utilitzar l’anglès per comunicar-se! Es van adonar que les llengües els permeten aprendre i conèixer altres cultures i persones en la vida real fora de l’aula. Va ser una experiència meravellosa perquè i tot estar separats físicament van treballar en equip treballant junts.  

Els estudiants de IE Pallerola són experts en contaminació de l’aigua i van presentar les activitats que han treballat durant l’any escolar. Aquesta mobilitat ha sigut virtual a causa de la situació COVID, esperem veure’ns face to face molt, molt aviat!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>