Es nostro projecte té per nom APRENDRE I GAUDIR. Està dirigit a l’alumnat de l’etapa de primària i secundària i contempla accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de qualitat.

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu.