Trick or treat!

This year, we’ve celebrated Halloween again!
However, it’s been a bit different because of the security distance needed between children from different class groups.
Kids from P3 to 1st graders have dressed up and have worn make-up for the ocasion (at school, we had previously made a Halloween headband to finish off the costume!). Once ready, we’ve passed by all the classes in the terrace area to do our very special “trick or treating”.
As always, children have had a great time and enjoyed picking up and sharing all the candies.
We want to thank all families for your cooperation!

Aquest any, hem tornat a celebrar la festa de Halloween!
Tot i això, ha estat una mica diferent degut a la distància de seguretat necessària entre es nens i nenes des diferents grups classe.
Ses infants de P3 fins a primer s’han disfressat i maquillat per a l’ocasió (al cebtre havíem fet prèviament una corona de Halloween per donar-li el toc final a la disfressa!). Una vegada a punt, hem passat per totes ses classes de la zona de sa terrassa per fer el nostre especial “trick or treat”.
Com sempre, es nens i nenes s’ho han passat d’allò més bé collint i compartint tots es caramels i llaminadures.
Moltes gràcies a totes ses famílies per sa vostra col·laboració!