Carpeta d’aprenentatge

Presentación1

En aquest enllaç podreu trobar la carpeta d’prenentatge que el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels allumnes que han finalitzat sisè de cara a reforçar els coneixements adquirits durant l’any.