4. RESUM DEL PRE-PROJECTE PRESENTAT

1. OBJECTIUS

Els objectius que ens plantegem són:
Per a la millora dels resultats educatius del nostre alumnat:
– Desenvolupament de les competències bàsiques
– Revisió i actualització de la línia metodològica de centre
– Consolidar el projecte Filosofia 3/18 a l’escola, aprofundint en processos innovadors d’ensenyament – aprenentatge.
– Cohesionar el claustre i tota la comunitat educativa entorn un projecte potent que ajudi, també, a crear identitat d’escola.
Per a la millora de la cohesió social:
– Recuperació d’una composició social equilibrada respecte el barri i el conjunt de la ciutat
– Continuar incorporant tota la comunitat educativa en el dia a dia del centre
– Cohesió de la comunitat educativa

2. INSTITUCIÓ PARTNER

Des de l’escola proposem fer una aliança amb el Grup IREF (Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia) pioners a l’hora d’introduir el programa Philosophy for Children a Catalunya i amb els quals ja disposem d’una relació consolidada (formem part de la Xarxa de Filoscoles de Catalunya, fem formació continua per tot el professorat, etc).
També proposem establir una aliança amb una Institució de referència en el camp de l’audiovisual, per exemple, que ens ajudi a buscar l’aplicabilitat de la filosofia en els diversos camps del coneixement, sobretot aquells més instrumentals.

3. ACCIONS

Professorat com a facilitador i acompanyant

Convertir el claustre en una vertadera Comunitat de pràctica. Directament vinculat al projecte de Filosofia 3-18.
– Garantir llocs físics i de temps per a generar espais de conversa, discussió, etc. entre el professorat.
– Treball competencial del currículum: Filosofia, com a aprenentatge de les habilitats de pensament a totes les àrees (matemàtiques, medi natural i social, llengües, arts plàstiques, música). Treball globalitzat que doni coherència al projecte educatiu.
– Treball per projectes: iniciat a l’àrea de Medi aquest curs 2017-2018. Estendre el treball per projectes a la resta d’àrees.
– Flexibilitzar els models d’organització de l’escola per tal de fer possible la consolidació de noves maneres de treballar.
– Incorporació de tots els espais de l’escola com a espais d’aprenentatge: aules, passadissos, pati, entorn urbà, etc.
– Crear espais decisoris significatius per l’alumnat i les famílies sobre el projecte educatiu de l’escola.

Treball amb les famílies i comunicació del projecte a l’entorn

Fer entrar les famílies a l’escola a través d’espais de formació i aprenentatge per a les famílies i amb les famílies. Comunitat d’aprenentatge.
– Continuar treballant amb el nou enfoc de la jornada de portes obertes: treball conjunt escola – AMPA, obrim educació infantil a les famílies interessades perquè vegin com es treballa.
– Activitats divulgatives obertes a tota la ciutat relacionades amb el projecte educatiu de l’escola.