11. CLAUSTRE FORMACIÓ MAGNET

CLAUSTRE FORMACIÓ MAGNET abril 18

El 26 d’abril vam fer formació MAGNET tot el claustre de mestres amb el nostre formador: Iñaki Andrés.
Els nostres objectius com a Escola Magnet i amb relació amb el Projecte Filosofia 3/18 i la Filmoteca de Catalunya són:
1. Relacionar la filosofia amb la proposta educativa de l’escola, amb la vida, amb totes les matèries i activitats amb l’alumnat.
2. Reflexionar sobre el nostre paper com a mestres de filosofia i en la relació amb els alumnes individualment i grupal.
3. Aprofundir en les relacions entre filosofia i cinema.
En aquest claustre vam aprofundir sobre aspectes de la Filosofia 3/18 com:
– El diàleg filosòfic
– L’esperit crític
– Les habilitats de pensament: de recerca, de raonament, de conceptualització i anàlisi, i de comunicació.
La Filosofia 3/18 treballa el pensament crític, el pensament curós i el pensament creatiu. L’Iñaki ens va explicar que a ell li agrada parlar també de pensament col·laboratiu, és aquell que es construeix en col·laboració amb els altres.
Va ser una sessió molt interessant! Tot el claustre està molt il·lusionat amb la nova etapa MAGNET de l’escola.

Fotos: Projecte Magnet