Escolta’m

L’escola pot ser un lloc per aprendre a escoltar i a dialogar. La tutoria personalitzada construeix nous entorns que permeten espais d’escolta per gaudir dels alumnes, i acceptar la incertesa que produeix una conversa oberta i espontània.

Els objectius generals del projecte pretenen:

  • Aprofitar els treballs teòrics i de metodologia fets en l’àmbit de les perspectives participatives, i desenvolupar un canvi de mirada respecte a les tasques tutorials per millorar les accions que s’hi duen a terme.
  • Implementar als centres educatius una acció tutorial amb un format més íntim i acollidor, que ajudi a crear vincles afectius positius i resilients entre tutor i alumne.
  • Planificar temps i espais de conversa en petit grup per dur a terme la tutoria personalitzada.
  • Oferir un treball reflexiu en profunditat sobre la pràctica tutorial amb els tutors des de la mateixa comunitat educativa.