AL GENER MÉS RACONS A P4

El treball per racons de les aules de P4 és una metodologia que consisteix a organitzar l’aula en diversos espais on els alumnes realitzen activitats simultànies repartides en petits grups de manera autònoma o amb el suport de la mestra. Aquests racons són rotatius i es realitzen durant quatre sessions setmanals als matins o a les tardes.

Cada dilluns s’expliquen totes les activitats que es faran durant la setmana en cada un d’ells. Creiem que aquesta és una manera creativa i flexible on el mestre dinamitza els aprenentatges i l’alumne és el protagonista.

Aquests racons poden ser de treball i de joc. Així es fan activitats de llengua, de plàstica, de joc simbòlic, jocs didàctics i lògico-matemàtics.

Aquí us deixem algunes fotografies per tal que veieu com aprenen tot jugant.

Fotos:    Coco    –     Mickey