COMUNICAT DE REOBERTURA DEL CENTRE SI ES PASSA A LA FASE 2 (JUNY 2020)

Benvolgudes famílies,

Desitgem que continueu tots i totes bé!

Segurament totes vosaltres teniu notícies de la Conselleria d’Educació sobre la reobertura parcials de les escoles de Catalunya. Aquesta setmana, el Conseller d’Educació Josep Bargalló, va fer una roda de premsa anunciant les noves directrius pel que fa a l’assistència d’alguns infants a les escoles. Està previst l’obertura de les escoles de forma parcial en la fase 2 (atenent a les mesures de salut i seguretat de les autoritats sanitàries). Segons PROCICAT, la fase 2 arribarà progressivament als diversos territoris i tot sembla indicar que serà abans d’acabar el curs. Tot i així, no hi ha temps suficient per poder retornar amb normalitat i, per tant, fins a final de curs es seguirà fent aquest acompanyament educatiu i emocional de forma telemàtica. 

És la voluntat del Departament d’Educació poder atendre de manera personalitzada i presencial aquells alumnes, del Cicle d’Educació Infantil i de 6è que finalitzen l’Etapa de Primària. Així doncs, s’ordena l’obertura dels centres en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les activitats següents:

  1. Acollida en un espai específic pels infants de l’Etapa d’Educació Infantil de famílies que els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, han de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-ho, en horari de 9’00 a 13’00. 

En breu, les famílies amb fills i filles en aquesta etapa, rebreu una enquesta amb l’objectiu de fer una diagnosi de les necessitats de les famílies d’aquests infants per tal d’organitzar de la millor manera aquests últims dies del curs. Un cop analitzada, en cas de necessitat els grups que crearem per P3 seran de 8 alumnes com a màxim i per a P4/P5 de 10 alumnes com a màxim.

  1.  Acollida en hores pactades prèviament amb les famílies dels dos grups, als infants de 6è de primària -sempre de caràcter voluntari- per tal de donar suport a la finalització de l’etapa i fer un acompanyament personalitzat pel pas a la secundària. En cas de fer-ho en grups no podran ser majors de 13 infants i comptaran amb el suport d’un adult (qualsevol docent del centre, no podem garantir que sigui la tutora referent).

Les famílies amb fills i filles a 6è PRI rebreu informació a través de les tutories que estan fent els vostres fills i filles amb les mestres referents amb convocatòries personalitzades al vostre correu electrònic o per via telefònica.

En ambdues acollides, tant professorat, infants, com personal del PAS, hauran de seguir  les indicacions sobre mesures d’higiene i distanciament físic de 2 metres, així com l’entrada diferenciada per cada grup de persones que organitzarem prèviament.

Les famílies que es vulguin acollir a aquest pla de reobertura pel juny, hauran de signar una declaració jurada on indiqui l’obligatorietat de fer treball presencial. Aquesta declaració us la farem arribar en el seu moment.

Tot seguit us annexem  els requisits per l’assistència i les mesures de protecció i prevenció que ens insta PROCICAT.

A banda d’això, i aprofitant que hi haurà el centre obert, tenim previst també, a nivell de la resta de l’alumnat de primària, reservar uns dies, de l’última setmana lectiva de juny, per citar en grups de 5-6 alumnes, i de manera voluntària poder venir a acomiadar-se del professorat i recollir les pertinences dels vostres fills i filles. Més endavant rebreu més indicacions (la convocatòria de l’horari i el dia en que haurien de venir, se us passarà via tutoria).

Per qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició a través del correu a8039641@xtec.cat  

A partir del dia 2 de Juny també podeu utilitzar el telèfon habitual ja que Direcció i Administració estarem treballant per la organització dels plans de reobertura.

Rebeu una cordial salutació

Equip Directiu

 

Barberà del Vallès 23 de maig de 2020

 

ANNEX IMPORTANT A TENIR EN COMPTE

            Les famílies amb infants que han d’accedir al centre hauran de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes i d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

En el cas que un infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta (família, docents i equip mèdic de referència) la idoneïtat d’assistir a l’escola: Malalties respiratòries greus, malalties cardíaques greus, malalties que afecten el sistema immunitari i que precisen de tractaments immunosupressors, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

  1. REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA

 Serà necessari tenir el carnet de vacunes al dia.

No podran assistir els infants que hagin estat en contacte estret amb persones que han donat positiu o simptomàtics en els 14 dies anteriors. Únicament es podrà assistir al centre en absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre infecciós.  Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al centre.

  1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

DISTANCIAMENT FÍSIC

Es tracta d’unes de les mesures més important per evitar la transmissió del virus. Es recomana una distància de 1’5 – 2 metres entre les persones als centres educatius. Per això serà imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i serà molt important mantenir sempre els mateixos grups. Això ajudarà a detectar possibles casos. Per tant, els docents que atenguin aquests infants sempre serà els mateixos i el nombre de persones amb contacte estret serà limitat.

Les entrades i sortides es faran o per diferents portes del centre i de forma esglaonada, en intervals de 15 a 20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions (cada centre les organitzarà tenint en compte l’estructura del seu edifici). Les famílies, no podran entrar a l’escola.

RENTAT DE MANS

Els infants es rentaran les mans: 

A l’arribada i sortida del centre.

Abans i després de l’esmorzar. 

Abans i després d’anar al WC.

Abans i després de les diferents activitats.    

MASCARETES  

No estan indicades en general. A partir de 5 anys si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament són recomanables. Es recomanen les higièniques amb compliment norma UNE. Tot i així, tenint en compte l’edat dels infants veiem complicat que els infants de 3-6 anys facin un bon ús de les mascaretes. Per aquest motiu, les docents de l’escola no ens podem fer responsables de l’ús ni de que tots els infants respectin la distància de seguretat, tot i que intentarem educar aquests hàbits i vetllarem perquè així sigui.

VENTILACIÓ

Es ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels infants, així com 3 vegades al dia.

NETEJA I DESINFECCIÓ

Es prendran mesures de neteja i desinfecció dels espais utilitzats per a cada grup diàriament, seguint les instruccions de salut. Els materials utilitzats pels infants no podran ser compartits amb la resta de companys i es farà una desinfecció després del seu ús.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>