Material escolar

QUOTA DE MATERIAL

A mitjans de primer trimestre, les famílies rebran la carta de pagament del material que s’ha de pagar en els terminis establerts en les oficines del BBVA.

En el cas que per alguna incidència no es pugui fer aquest pagament, preguem entreu a parlar amb la secretària en l’horari establert.

La quota de material es reparteix en: l’audició musical, el teatre en anglès, l’agenda escolar (a Primària), material didàctic per les aules, material fungible, material pels tallers de plàstica i per les festes (esmorzars i decoracions), etc.

 VESTIMENTA D’ACTIVITATS PLÀSTIQUES

  • Els alumnes d’Educació Infantil, de 1r i 2n de Primària han de portar una bata marcada i amb una beta llarga, per penjar-la. Aquesta bata només es farà servir per manualitats, per tant, no caldrà portar la bata setmanalment a casa.
  • La resta d’alumnes han de dur una bata o una samarreta vella per les activitats artístiques.

MATERIAL D’EDUCACIÓ FÍSICA

  • Per a fer la classe d’ Educació Física i Psicomotricitat es portarà roba adient.

A partir de 1r. de Primària, també hauran de portar una bossa esportiva (que haurà d’anar marcada) amb una tovallola, una pinta i sabó. S’explicarà a les reunions de classe d’inici de curs.

  • Els nens/es que no portin l’equip necessari per fer Educació Física no podran participar en les diferents activitats.
  • Si un nen/a presenta qualsevol tipus de malaltia que pugui afectar al desenvolupament de les classes d’Educació Física, haurà de comunicar-ho als tutors o bé al mestre d’aquesta assignatura i aportar el justificant mèdic.
  • Nota important: es considera que un nen/a que ha estat malalt i s’ha incorporat a l’escola, pot participar de totes les activitats del centre, inclosa la classe d’ Educació Física.

 MATERIAL OBLIDAT

Els objectes perduts es posaran en una capsa a la recepció perquè les famílies puguin reclamar aquelles peces perdudes. Passat un temps, els objectes en bon estat es “donaran” a una entitat benèfica.

Us informem que a partir del dia 1 d’octubre no agafarem DEURES, LLIBRES, ESMORZARS, BOSSES D’EDUCACIÓ FÍSICA o similars que s’hagin oblidat a casa ja que els alumnes han d’aprendre a organitzar-se i ser conseqüents amb les seves responsabilitats per tal de no interrompre el funcionament de les classes.

NO es pot venir a l’escola fora de l’horari lectiu a recollir material de qualsevol mena.