L’escola

Aquesta secció conté totes les pàgines necessàries per a oferir una descripció general de l’escola: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, consell escolar, calendari, informacions pràctiques, normativa…