REUNIONS D’INICI DE CURS 2016-17

Les reunions d’inici d’aquest curs tindran lloc els següents dies:

A les 16:45h
P4 29/09 Gimnàs
P5 27/09 Gimnàs
1r 4/10 Aula de 1rA
2n 5/10 Aula de 2nA
3r 3/10 Aula de 3rA
4t 6/10 Aula de 4tA
28/09 Aula de 5èA
26/09 Aula de 6èA