DOCUMENTS COVID-19 DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A INFANTIL I PRIMÀRIA

El Departament d’Educació ha establert per a totes les famílies dels centres educatius que aquest document s’ha d’omplir, signar i fer arribar a l’escola el mateix dia 14 de setembre (el podeu donar als vostre fill/a per entregar al tutor/a o el podeu escanejar i enviar al correu de l’escola).
Cliqueu per obtenir els documents: