Consell escolar

Què és el Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d’administració i serveis.

Zuleika Maria Valero Casado – Presidenta
Marta Estadella Valero  – Cap d’estudis
Maria Carme Ninot Camats – Secretària – Sector mestres
Jordi Borrell Alonso – Representant Ajuntament
Teresa Ferran Puig – Representant sector PAS
Montserrat Benaiges Forné – Sector mestres
Raquel Cachero García – Sector mestres
Rosa Maria Gázquez Aguilera – Sector mestres
M.Elena Martín Sampietro – Sector  mestres
Alícia Culebra Pérez – Sector pares
Sonia de Fez Cuevas – Sector pares
Ricard Lucas Llop – Sector pares (representant AMPA)
Lluís Vicien Alcáraz – Sector pares