Consell escolar

Què és el Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d’administració i serveis.

Susana Garcia – Presidenta
Sandra Valera – Cap d’estudis
Maria Carme Ninot – Secretària – Sector mestres
Òscar Rodríguez – Representant Ajuntament
Joana Torres Quirós – Representant sector PAS
Montserrat Benaiges Forné – Sector mestres
Raquel Cachero García – Sector mestres
Cristina Tobella Asturias – Sector mestres
Alba Soler Mampel – Sector mestres
Alícia Culebra Pérez – Sector pares
Ricard Lucas – Sector pares
Sonia Egea – Sector pares (representant AMPA)
Lluís Vicien Alcáraz – Sector pares
Sandra Quintana – Sector pares