Material escolar

Aportacions voluntàries de quotes de material escolar

Les quantitats a ingressar per l’actual curs són:

  • Educació Infantil: 70 euros
  • Cicle Inicial: 72 euros
  • Cicle Mitjà: 75 euros
  • Cicle Superior: 75 euros

En aquesta quota està inclosa l’agenda escolar de primària.

Aportacions voluntàries de llibres socialitzats 

  • Cicle Inicial: 7 euros
  • Cicle Mitjà-Superior: 14 euros