Projectes en què participem

Els projectes d’ escola que engeguem aquest curs 2018-19 i als que donem continuïtat són:

 • Sharing to learn: amb l’objectiu principal d’afavorir l’intercanvi entre alumnat de l’institut (4t d’ESO i 1r batxillerat) i l’escola, per donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa. Durant aquest curs escolar es beneficiaran d’aquest projecte els alumnes de tercer i quart de primària.
 • Pla de consum de fruita a les escoles de la Generalitat de Catalunya: per a la millora d’hàbits d’alimentació saludables.
 • Escola de pràctiques: alumnes universitaris en pràctiques.
 • Projecte vincles : conveni entre el Departament d’Ensenyament per a l’ atenció educativa a la diversitat de ’alumnat d’educació secundària de l’actual i Institut Montserrat Colomer.
 • Projecte Escoles Verdes: per a donar continuïtat a les accions que ja tenim engegades entre les quals destaquem:
  • Reutilització de llibres: amb la finalitat de reduir la despesa de les famílies en el cost dels llibres de text, reutilitzar i reciclar el material curricular i sensibilitzar l’alumnat i les famílies sobre la necessitat d’un consum responsable i compartit. Durant aquest curs, continuarem incidint en les famílies sobre la importància de participar del projecte. Se’n beneficien els alumnes de primer fins a sisè.
  • Reciclatge d´oli (Claki): promou la recollida i el reciclatge d´oli des de l´escola.
  • Apilo : promou la recollida i reciclatge de piles usades.
 • Projecte Erasmus+K2 : Projecte de la Unió Europe d´innovació, intercanvi i mobilitat escolar de mestres i alumnes per promoure l’ interculturalitat i el plurilingüisme. El projecte es portarà a terme durant dos cursos escolars 2018-19 i 2019-20 i els països associats són Itàlia, Portugal, Turquia, Grècia i Malta.
 • Projecte Neptú de Natació Escolar : Iniciat al curs 2016-17. Des de l´àrea d´esports i educació de l´Ajuntament de St. Esteve s´ofereix als alumnes de 1r i 3r la possibilitat de fer natació escolar. Aquest projecte s’emmarca dins de l´àrea d´educació física i s´hi dedica una sessió setmanal d´una hora durant el cursescolar. El cost de l’activitat és a càrrec de les famílies.
 • Hort Escolar : El projecte s´engegarà durant el curs 2018-19 i es dissenyarà amb l´objectiu de conscienciar als alumnes en el respecte pel medi ambient i en el desenvolupament de les competències relacionades amb el medi natural i l´aprendre a aprendre i emprenedoria.
 • Science in English: Aquest projecte és propi del centre i va començar el 2017-18 amb l´objectiu d´exposar als alumnes a la llengua anglesa a més de l´àrea pròpia. La metodologia que es procura és AICLE, per integrar l´aprenentatge de la llengua amb els coneixements. El projecte es porta a terme a tota l´etapa de primària.