Projectes en què participem

Els projectes d’ escola que portarem a terme aquest curs 2019-20 i als que donem continuïtat són:

 • Sharing to learn: amb l’objectiu principal d’afavorir l’intercanvi entre alumnat de l’institut de St. Esteve, Montserrat Colomer (els alumnes de 4t d’ESO) i l’escola per donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa. Durant aquest curs escolar es beneficiaran d’aquest projecte els alumnes de 3r i 4t de primària.
  Els dies en que es porta a terme el projecte són dimecres i dijous de 15h a 16,30h.
 • Pla de consum de fruita a les escoles de la Generalitat de Catalunya: per a la millora d’hàbits d’alimentació saludables.
 • Escola de pràctiques: alumnes universitaris en pràctiques.
 • Projecte vincles : conveni entre el Departament d’Ensenyament per a l’ atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària de l’actual i Institut Montserrat Colomer.
 • Projecte de serveis comunitaris : projecte en el que els alumnes de l´institut realitzen serveis comunitaris als centres escolars del municipi així com a altres entitats locals.
 • Projecte Escoles Verdes: per a donar continuïtat a les accions que ja tenim engegades entre les quals destaquem:
 • Reutilització de llibres: amb la finalitat de reduir la despesa de les famílies en el cost dels llibres de text, reutilitzar i reciclar el material curricular i sensibilitzar l’alumnat i les famílies sobre la necessitat d’un consum responsable i compartit. Durant aquest curs, continuarem incidint en les famílies sobre la importància de participar del projecte. Se’n beneficien els alumnes de primer fins a sisè.
 • Reciclatge d´oli (Claki): promou la recollida i el reciclatge d´oli des de l´escola.
 • Apilo : promou la recollida i reciclatge de piles usades. 
 • Hort Escolar : El projecte es va engegar el curs anterior i aquest es consolidarà amb l´objectiu de conscienciar als alumnes en el respecte pel medi ambient i en el desenvolupament de les competències relacionades amb el medi natural i l´aprendre a aprendre i emprenedoria.
 • Projecte Erasmus+K2 : Projecte co-finançat per la Unió Europea d´innovació, intercanvi i mobilitat escolar de mestres i alumnes per promoure l’ interculturalitat i el plurilingüisme. El projecte té una durada de dos cursos escolars 2018-19 i 2019-20 i els països associats són Itàlia, Portugal, Turquia, Grècia i Malta. Per a aquest curs escolar s´han previst 3 mobilitats. Del 6 al 12 d’ octubre som país acollidor, del 8 al 15 de març realitzarem la mobilitat a Malta i del 10 al 17 de maig a Grècia, amb alumnes de 6è curs.
 • Projecte Neptú de Natació Escolar : Iniciat al curs 2016-17. Des de l´àrea d´esports i educació de l´Ajuntament de St. Esteve s´ofereix als alumnes de 1r i 3r la possibilitat de fer natació escolar. Aquest projecte s’emmarca dins de l´àrea d´educació física i s´hi dedica una sessió setmanal d´una hora durant el curs escolar. El cost de l´activitat és a càrrec de les famílies.
 • Science in English: Aquest projecte és propi del centre i va començar el 2017-18 amb l´objectiu d´exposar als alumnes a la llengua anglesa a més de l´àrea pròpia. La metodologia que es procura és AICLE,  per integrar l´aprenentatge de la llengua amb els coneixements. El projecte es porta a terme a tota l´etapa de primària.
 • Projecte Biblioteca Escolar: Aquest curs es pretén engegar el préstec de llibres amb l´objectiu del foment del gust i el gaudi per la lectura i l´impuls a la competència literària en totes les seves dimensions.