Projectes en què participem

Participem en els projectes d’innovació educativa següents:

 • Sharing to learn: es realitza conjuntament entre l’alumnat de 3r i 4t de l’escola i l’alumnat de 3r d’ESO i 1r de Batxillerat de l’Institut Montserrat Colomer. L’objectiu principal és afavorir l’intercanvi entre alumnat de l’institut i de l’escola per donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa.
 • Pla de Consum de fruita a les escoles de la Generalitat de Catalunya: un cop al mes, el nostre alumnat esmorza fruita del temps, atorgada per el Ministeri d’Agricultura, amb l’objectiu d’afavorir la ingesta d’aliments propis d’una dieta equilibrada.
 • Borsa de llibres: Des de 3r fins a 6è es reutilitzen els llibres de text. Els objectius són reduir la despesa familiar en concepte de llibres, garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat, promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa i fomentar els valors de solidaritat, de capacitat de compartir i de respecte al bé comú.
 • Projecte CLAKI: Es basa en el foment del reciclatge per part de tota la comunitat educativa i en la consciència de que s’ha de tenir cura del nostre entorn. Consisteix en la recollida d’oli usat i que els alumnes porten els divendres a les 9 del matí.
 • Escoles Verdes: la nostra escola està portant a terme el projecte d’Escola Verda que implica una filosofia de vida, una manera de veure el món i una forma d’actuar. Treballem contínuament per defensar la natura i vetllem pel desenvolupament d’actuacions ecològiques concretes: estalvi energètic, reciclatge de paper, reducció del consum en material escolar, reutilització dels llibres de text, etc. Cada curs té dos delegats verds encarregats d’assistir a les assemblees i informar la resta de la classe de les accions que es duen a terme.
 • Participació en experiències de treball en xarxa amb altres centres: el centre participa activament a diverses xarxes de treball conjunt entre diferents centres d’infantil, primària i secundària de la zona: coordinacions per treballar aspectes de gestió curricular, coordinacions entre mestres d’infantil de 0 a 6 anys, grups de treball de diferents àrees, realització de jornades inter-escoles amb temàtiques diverses, etc.
 • Escola de pràctiques: l’escola disposa d’un conveni de pràctiques amb la UNED, amb la facultat de pedagogia i psicopedagogia. Han fet pràctiques a l’escola alumnes de la Facultat de professorat de la Universitat Ramon Llull. Hem tingut alumnes de pràctiques de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) de la facultat de formació del professorat. D’aquesta manera contribuïm en la formació de nou professorat i com aprenem amb i d’ell.
 • Pla d’acollida: disposem d’un Pla d’Acollida per atendre les famílies i el professorat de nova incorporació al centre. Amb aquest projecte es reflecteixen els trets i les accions que ens identifiquen com un centre acollidor que vetlla per la inclusió escolar i social de tots els membres de la comunitat.
 • Pla TAC: l’’escola ha elaborat i implementat el Pla TAC que implica una reflexió i desenvolupament de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement per a la integració de les tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat. Es manifesta en aspectes com la utilització d’estratègies tecnològiques per a la millora dels resultats educatius: TIC en llengua anglesa, canons i PDIs a les aules o ús dels ordinadors portàtils, i amb la intenció d’anar avançant a l’assoliment d’una escola amb maduresa tecnològica.
 • Projecte Vincles: és un projecte de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i l’Institut Josep Fusalba que té com finalitat l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria. L’escola ha signat un conveni de col·laboració per tal d’acollir alumnat de 3r i 4t d’ESO.
 • Science in English: La nova incorporació de Science in English vol integrar una bona didàctica de les ciències basada en la indagació (Inquiry Based Science) amb una bona didàctica de la llengua. A més, afavorirà l’expressió oral en llengua anglesa i la creació d’un instrument per orientar la pràctica AICLE ciències en anglès.S’imparteix una  hora setmanal des de 1er a 6è de Primària a l’àrea de  Medi.
 • Francès: Com a novetat d’aquest curs, s’introdueix la llengua francesa com a segona llengua estrangera.  S’imparteix una hora setmanal a 5è de Primària desdoblada amb l’ objectiu de fomentar el plurilingüisme i les estructures comunes en les llengües.