Entrades i sortides del centre

Entrades i sortides del centre

Totes les portes del centre es tancaran 10 minuts després de la seva obertura, 9,10h, 12,40h, 15,10h i 16,40h sent a partir d´aquesta hora que les portes romandran tancades totalment fins les 18h, horari en que finalitza el servei d´acollida.

CURS ENTRADES I SORTIDES OBERTURA DE PORTES
P3, P4, P5 C/ Marta Mata (porta final del carrer) Les portes del centre s´obriran 5 minuts abans de les entrades i sortides. Primer s´obrirà la porta d´ Infantil i després la de Primària. Amb l´excepció de que a primera hora s´obrirà la porta de Primària a les 8,54h per l´arribada de l´autobús escolar.
De 1r a 6è C/ Marta Mata (porta davant pàrquing)

 

Accessos dels alumnes als edificis

  1. a) Els alumnes d´Educació Infantil esperaran amb les seves famílies fins a ser recollits pels mestres a les files davant de la porta del vestíbul que accedeix a les classes. Durant el primer trimestre l’ entrada de P3 es farà de 9h a 9,20h per tal que aquesta sigui més relaxada. Les famílies acompanyaran als alumnes en les primeres rutines (penjar jaqueta, motxilles…) al vestíbul, davant de les aules de P3.

 

  1. b) Els alumnes de Primària entren directament al recinte i accediran a les classes quan soni el timbre, respectant el següent ordre :

L´alumnat de Cicle inicial (1r i 2n) serà rebut pels mestres al porxo del seu edifici i accediran de forma autònoma i ordenada amb la supervisió del mestres.

L´alumnat de Cicle Mitjà (3r i 4t) esperarà al seu porxo i entrarà de manera ordenada amb la supervisió del docent a càrrec del grup en aquell moment.

L´alumnat de Cicle Superior (5è i 6è) accedeix a les aules des de la porta del pati de l´Avinguda Montserrat amb la supervisió dels docents.

 

Amb l´objectiu de facilitar la tasca docent, durant la jornada escolar les famílies no podran accedir a les classes i en el cas que hagin de traspassar alguna informació als mestres  ho faran mitjançant una nota, un avís a l’agenda o li comunicaran al conserge o a la administrativa del centre la informació.