Documents per descarregar

Autorització medicaments

Aquest document s’ haurà de portar al centre juntament amb la prescripció mèdica i el medicament a administrar.