Història

L’escola La Roureda va ser inaugurada el mes de febrer de 1987.

Fins aquell curs, l’anomenada “Escuela Graduada Mixta”, havia estat l’edifici de la plaça de la Vila, l’actual Llar d’infants. Era, i és aquest, un edifici construït l’any 1931 amb les característiques de l’època. L’edifici era insuficient per acollir la població escolar de Sant Esteve i es van haver d’habilitar altres espais del municipi que sovint no reunien les condicions idònies pels nens i nenes.

Gràcies a la pressió feta per la població en general encapçalada per l’AMPA, el Claustre i l’Ajuntament, es va aconseguir la construcció de l’actual escola. Van ser anys de reunions, escrits i publicacions adreçades a aconseguir la nova construcció. Fins i tot es van fer manifestacions prou originals com la celebració de la castanyada o les classes d’un matí als terrenys on s’havia de construir l’escola.

Al curs 1986/87 va començar La Roureda amb una única línia de P4 fins a 8è. Però aviat l’escola va quedar petita degut a l’augment continu de la població i es van haver de desdoblar nivells amb la consegüent pèrdua d’espais comuns com l’aula de música, de plàstica, etc. Aquesta situació juntament amb la incorporació dels nens i nenes de P3 a l’escola van fer necessària l’ampliació amb un nou edifici, inaugurat l’any 1997. En aquest es van ubicar els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial, a més a més d’espais comuns com l’aula de Psicomotricitat i el Gimnàs.

Amb la construcció a Sant Esteve d’una altra escola no ha calgut fer grans ampliacions. Ara, com sempre, cal i caldrà el manteniment, l’adequació i modernitat dels espais actuals per aconseguir que La Roureda tingui les condicions òptimes per afavorir la millor educació dels nostres alumnes.