Com aprenem

Escoltar a l’altre, raonar, dialogar, argumentar, compartir el que sabem, pensar junts, arriscar-se a decidir, acceptar l’error quan la decisió no ha estat l’encertada,… Són situacions que ajuden a formar-nos com a persones responsables, autònomes, lliures i democràtiques, potenciant el desenvolupament integral i estimulant al màxim, les pròpies capacitats personals, afectives, intel·lectuals i socials.

És per això, creiem en situacions d’aprenentatge significatives i funcionals, que permetin aprendre d’una manera global. Vinculem les propostes educatives a l’entorn, perquè entenem que aprenem a tot arreu i al llarg de la vida. Les metodologies que emprem consisteixen en:

    • RACONS

    • TREBALL COOPERATIU

    • TREBALL PER PROJECTES

    • TALLERS DE CIÈNCIES

    • ESPAIS a Educació Infantil