Tallers de ciències

Els tallers de ciències són una metodologia d’aprenentatge que afavoreix que:

  • Els nens puguin investigar per ells mateixos.
  • Pensin, formulant hipòtesis i creant les qüestions idònies per motivar la seva curiositat i posar en funcionament el seu raonament.
  • Aprenguin en base al mètode científic, per tal d’ajudar a descobrir i entendre el món que ens envolta i a estructurar els coneixements.
  • S’iniciïn en l’ús del laboratori: conèixer els procediments, la seguretat i familiaritzar-se amb els materials, tot adquirint una major autonomia.
  • Aprenguin a comunicar els coneixements obtinguts a través de gràfics, dibuixos i de debats en petit o gran grup.
  • S’iniciïn en l’adquisició del llenguatge científic.
  • Els infants relacionin el que han experimentat amb el que ja saben (coneixements previs).