AMPA

Membres de la junta de l’AMPA:

President: Josep Ribes
Secretaria: Laura Ibars
Tresorer: Eloi Sisó
Vocal: Joana Casals
Vocal: Gemma Farré
Vocal: Sara Plaza (Extraescolars)
Vocal: Jordi Ribes (Extraescolars)
Vocal: Elena Triquell (Menjador)
Vocal: Antonio Estrella
Vocal: Ramon Jornet (Consell escolar)