Atenció al públic

  • Direcció (Mercè): de dilluns a divendres de 9h a 10h
  • Cap d’estudis (Marta): dimecres i divendres de 9h a 10h
  • Secretaria (Júlia): dimecres de 9h a 10h
  • Administrativa (Judith): dimarts i dijous matí i tarda

 

•  Tutories:

Se us citarà a través de l’agenda.

Les reunions entre mestres i famílies formen part del procés d’ensenyament/aprenentatge i tenen per finalitat seguir de forma conjunta l’evolució dels nens i les nenes.

Aquestes tutories es concertaran sempre que el pare, mare i/o tutor/a legal ho sol·licitin o en cas que el mestre o mestra de referència ho consideri oportú.