Atenció al públic

•  Direcció:

Cal demanar cita prèvia.

•  Tutories:

Demaneu cita a través de l’agenda o per mail a la vostra tutora.

Les reunions entre mestres i famílies formen part del procés d’ensenyament/aprenentatge i tenen per finalitat seguir de forma conjunta l’evolució dels nens i les nenes.

Aquestes tutories es concertaran sempre que el pare, mare i/o tutor/a legal ho sol·licitin o en cas que el mestre o mestra de referència ho consideri oportú.