Una cop has après a llegir, seràs lliure per sempre.
Frederick Douglass