Calendari del curs

  • Inici de curs:
14 de setembre de 2020
  • Vacances:
NADAL: Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos)
SETMANA SANTA: Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)
ESTIU: A partir del 22 de juny de 2021
  • Dies festius de lliure disposició:
7 de desembre de 2020
19 de febrer de 2021
11 de maig de 2021
  • Festes locals:
20 de gener de 2021
10 de maig de 2021
  • L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre.
Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris de la primera setmana de curs, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.