Qui som

Som l’escola del poble de Soses. Treballem per l’educació dels infants de 3 a 12 anys amb la voluntat que esdevinguin persones autònomes, responsables, compromeses amb la societat i el medi ambient, crítics i hàbils en l’ús de valors democràtics.

El més important per nosaltres són les persones, per això ens proposem atendre la diversitat d’interessos i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la formació integral de cada una o cada un d’ells, el respecte a la seva idiosincràsia i la de les seves famílies. Treballem per aconseguir que l’alumnat vagi assolint les capacitats i competències bàsiques per tal de millorar el seu rendiment en l’aprenentatge, partint sempre de la seva diversitat i acompanyant el seu desenvolupament personal, i utilitzant el català com a llengua vehicular de l’ensenyament i l’aprenentatge. A l’hora, vetllem per la salut física, psíquica, afectiva i social de l’alumnat, tot estimulant conductes de prevenció.

Volem crear una línia d’escola i generar un bon clima de treball, incorporant a l’equip els i les professionals que arriben de nou, i obrint les portes del centre a les persones de tots els sectors de la comunitat que hi vulguin participar.