Trets d’identitat

COMPETÈNCIES I VALORS
educación inclusiva Inclusió

L’educació inclusiva és un dels eixos educatius del centre. Incloure vol dir que a l’escola tots els infants, sense distinció, formen part de la classe i tots junts aprenen a l’aula.

convivència Convivència

A l’escola treballem per millorar dia a dia la convivència de tots els qui en formem part, ja que sabem que una relació cordial i de respecte és indispensable per poder aprendre, viure i compartir junts qualsevol objectiu que ens proposem. A educació infantil fem entrades relaxades de 9 a 9:20, els pares poden entrar a jugar i copartir mooments amb els seus fills/es. També és un espai perquè les famílies puguin compartir amb les mestres. Els altres alumnes entre quan sona la música sense files i de manera relaxada.

Democracia Democràcia

A partir de Primària, tots els alumnes participen en la dinàmica de l’escola per potenciar els valors democràtics a partir de l’Assemblea de Delegats. Periòdicament es reuneixen els delegats de cada classe amb la directora. I es participa en el Consell dels Infants de Centelles.

lectura Lectura

La lectura i l’escriptura estan presents en la vida diària de totes les persones. Són eines bàsiques i indispensables per la seva formació. El domini d’aquestes competències és fonamental per adquirir autonomia personal i ser competent en la nostra societat.

anglès Anglès

L’escola disposa d’un Pla d’ensenyament i d’aprenentatge de llengües estrangeres. És un projecte que potencia l’aprenentatge de la llengua anglesa a nivell oral en les destreses de comprensió, producció i interacció. S’inicia l’anglès a educació infantil.

 METODOLOGIES I ESTRATÈGIES DE TREBALL
 atenció Atenció als alumnes

Per atendre la diversitat es treballa fent diferents tipus d’agrupaments: desdoblaments, grups flexibles, atenció dins l’aula, atenció en petits grups, atenció individualitzada. S’apliquen diferents estratègies de treball: treball individual, en grup, cooperatiu, projectes… Sempre amb l’esperit de cercar la millor metodologia que doni les màximes possibilitats d’aprenentatge afavorint la inclusió. Els projectes i els espais temàtics són les nostres línies de treball.

 2435_cooperacio3

Treball en equip

L’objectiu principal del treball en equip és transferir a l’alumnat estratègies per aprendre. D’aquesta manera s’activa i reforça la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida. Es posa en comú el resultat de les tasques individuals o de grup i, conjuntament, s’elaboren els resultats o conclusions.

 teatre Teatre

És un valor pedagògic que es treballa al llarg de tota l’escolaritat. Fent teatre treballem el cos, la veu i l’espai . Comuniquem idees, sentiments, vivències i millorem les relacions del grup.

 20150420_102224 Creativitat

L’escola busca potenciar la creativitat i la sensibilitat dels alumnes. Aquests darrers anys, l’escola ha pogut rebre l’assessorament extern d’especialistes de plàstica ” tallers d’art”

 sortides-colonies-300x212 Colònies i sortides

S’organitza anualment un pla de sortides i colònies perquè creiem que sortir del centre educatiu és indispensable per treballar molts aspectes pedagògics i educatius amb tots els infants.

  COMUNITAT EDUCATIVA I ENTORN
 llar

Coordinació amb llar d’infants i l’institut

Des del moment en què arriben els infants a l’escola i també quan se’n van, treballem amb la resta de centres educatius del poble vetllant per un bon procés educatiu. Per això, ens coordinem amb les llars d’infants i l’institut i es fa un traspàs d’informació per facilitar l’adaptació dels alumnes als nous centres.

llibres

Material didàctic i quadernets

L’escola aposta pel treball per projectes  i material didàctic per donar suport a l’aprenenetage. Els alumnes d’educació infantil treballen a partir d’espais (llum i ombres, art, comunicació, fer i desfer….). Les especialitats les mantenim a tota l’escola i a infantil fem sessions de psicomotricitat.

 children-and-sports2

Activitats amb família

L’escola està oberta a la participació i col·laboració de les famílies, en diferents activitats, buscant espais de trobada dins i fora de l’escola, tot participant en activitats diverses.

 vic Centre formador de pràctiques

Obrim les portes a estudiants de mestres per facilitar-ne les pràctiques i per rebre també les seves aportacions.

 portal 254 Octubre15

Col·laborem a la revista del poble “El Portal”

Mensualment surt un article a la revista de les vivències a l’escola, és una manera de donar a conèixer a l’entorn més proper les activitats que fem el dia a dia.

olla de lletres Revista de l’escola

“Olla de lletres” l’escola cada curs edita una revista feta entre tots els nens i nenes de l’escola.