Fotos dels edificis

Edifici de baix
Edifici de dalt