Projecte #aquiproubullying

El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat educativa, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador compromès  en la millora de la convivència i el benestar en el centre escolar i alhora que adquirirà les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Al llarg del curs 2017-2018 un equip de mestres del centre van rebre una formació, i durant el curs 2018-2019 s’ha començat la seva aplicació.