Delegats/ delegades

S’escull democràticament un delegat o delegada per classe per un període d’un trimestre i es reuneixen dos cops al mes amb la directora. Hi ha un delegat o delegada per cada classe des de tercer fins a sisè.

Se’ls fa arribar una convocatòria amb l’ordre del dia de la reunió perquè puguin preparar-la a la classe.

Les seves funcions són:

  • Representar els companys i companyes de les seves classes.
  • Portar les propostes de les assemblees de la classe.
  • Debatre sobre temes de convivència i funcionament de centre.
  • Col·laborar en alguna programació d’activitats.

Després de les reunions es fa una acta que se’ls entrega per traspassar la informació a les classes.