Centre formador de pràctiques

El Departament d’Ensenyament considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en centres formadors ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Des de fa molts anys l’escola acull futurs mestres perquè puguin formar-se. Nosaltres els convidem a participar activament en totes les activitats que es fan a l’escola.