Consell escolar

És l’òrgan que supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual en l’àmbit docent i en l’administratiu, i dels resultats que se n’obtenen, que seran recollits en la memòria anual. Hi estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa.

La composició del consell escolar:

Presindenta Carme Esquís
Cap d’estudis Xevi Roura
Secretària Dolors Vila
Representants claustres mestres Anna Rovira, M. Rosa Jutglar, Mariona Valero, Marta Casolivé i Dolors Morera
Representants de pares i mares Carla Ferrer, Manuela Àlvarez, Núria Vallduriola, Simó Albert
Rpresentants AMPA Jordi Serra
Representant Ajuntament Víctor López
Representant PAS Tina Falgueras i Carri Plancha