Consell escolar

És l’òrgan que supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual en l’àmbit docent i en l’administratiu, i dels resultats que se n’obtenen, que seran recollits en la memòria anual. Hi estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa.

La composició del consell escolar:

Presindenta Carme Esquís
Cap d’estudis Xevi Roura
Secretària Mariona Valero
Representants claustres mestres Anna Rovira, M. Rosa Jutglar, Gemma Aymerich, Marta Casolivé, Dolors Morera, Míriam Ortiz.
Representants de pares i mares Carla Ferrer, Núria Vallduriola, Simó Albert, Eva Casals
Representants AMPA Rosa Puig
Representant Ajuntament Víctor López
Representant PAS Tina Falgueras i Carri Plancha