MENJADOR

L’EMPRESA DEL MENJADOR ES DIU: M’penta.

COORDINADORA DEL MENJADOR: Cristina Dordal

TELÈFON DEL MENJADOR: 605675864

HORARI D’ATENCIÓ:

  • De 8:15  8:45 per a canvis relacionats amb el dia
  • D’11 a 12 per altres consultes relacionades amb el menjador

Fora d’aquest horari, podeu contactar amb M’penta:

info@mpenta.net   – 938670548

Tots els tràmits referents al menjador es podran realitzar a l’aplicació del menjador.