Relació família i escola

Reunions de pares

Actualment les reunions de pares es duen a terme a les 20:00h durant el mes de setembre i octubre.

La reunió de educació infantil 3 anys es fa abans de començar l’escola.

 

Atenció a les famílies

Pels alumnes que s’han d’incorporar a P3, a final de juny es realitza una reunió inicial sobre el funcionament general del centre i del curs. Al setembre, abans de començar l’escola, es fa un matí de portes obertes per tal de conèixer la tutora i l’aula.

Horari d’entrevistes:

Educació infantil Dimecres 12:30 a 13:30
1r A: Laura Vila Dimecres 12:30 a 13:30
2n A: Gemma Aymerich Dimecres 12:30 a 13:30
2n B: Eli NInot Dimecres 12:30 a 13:30
3r A: Carme Bayés Dimecres 12:30 a 13:30
3r B: Miquel Colomo Diimecres 12:30 a 13:30
4t A: Gemma Fernández Divendres 12:30 a 13:30
4t B: Dolors Morera Dimecres 12:30 a 13:30
5è A: Mariona Valero Dimecres 12:30 a 13:30
5è B:Piluca Sena Dimecres 12:30 a 13:30
6è A: Dolors Vila Dimecres 12:30 a 13:30
6è B: Susanna Martín Dimecres 12:30 a 13:30

Al centre queda constància escrita del resum de l’entrevista.

Informes 

A educació infantil es lliuraran dos informes als pares al llarg del curs: un al final del primer trimestre i l’altre a final de curs.

A primària es lliura un informe escrit cada trimestre.