Quadernets de suport

Hi ha quadernets de matemàtiques i d’anglès per donar suport a l’àmbit lingüístic.

CICLE INICIAL

Curs Títol Editorial
1r Set i mig. Quadern de càlcul 01 Editorial Teide
Set i mig. Quadern de càlcul 03
Set i mig. Quadern de càlcul 05
2n Set i mig. Quadern de càlcul 07 Editorial Teide
Set i mig. Quadern de càlcul 08
Set i mig. Quadern de càlcul 09

CICLE MITJÀ

Curs Títol Editorial
3r All about us 3 class book Oxford
All about us 3 activity book Oxford
Quadern resolució de problemes. Mètode DECA  2n primària Santillana
4t Quadern resolució de problemes. Mètode DECA. 3r primària Santillana
All about us 4 Class book Oxford
All about us 4 activity book Oxford

CICLE SUPERIOR

Curs Títol Editorial
All about us 5 Class book Oxford
All about us 5 activity book Oxford
Quadern resolució de problemes. Mètode DECA  4t primària Santillana
All about us 6 class book Oxford
All about us 6 activity book Oxford
Prova de competencies bàsiques Matemàtiques. Número 5 Castellnou