Mares i pares delegats

El delegat/da és la persona encarregada de rebre, contrastar i valorar qualsevol proposta, dubte o suggeriment de la major part dels pares i mares del grup classe en relació al normal funcionament de la vida escolar i transmetre-ho al tutor/a.

En resum és el canal de comunicació i aglutinador més directe entre les famílies d’un grup classe i el tutor/a.

 • Servir d’enllaç entre els tutors i les famílies del grup classe. Ser el portaveu del grup.
 • Col·laborar amb els tutors quan el mestre ho cregui convenient, en el desenvolupament de les activitats d’aula i curs (sortides  de Centelles i altres activitats).
 • Motivar i dinamitzar als pares i mares del seu curs per integrar-los en la dinàmica del centre: reunions, festes,… així com per afavorir el major coneixement entre les famílies i la cohesió del grup.
 • Acompanyar les famílies nouvingudes a l’escola.
 • Difondre les activitats organitzades per l’escola que interessen que arribin a les famílies.
 • Fer ressò de les propostes i activitats que es fan des de l’AMPA.
 • Donar a conèixer les comissions de l’AMPA per si tenen dubtes o bé si hi ha algú que hi vulgui col·laborar.
 • Resoldre dubtes puntuals.
 • Difondre les publicacions que es fan a la web de l’escola.
 • Elaborar un grup per enviar watshaps si s’escau, als pares i mares
 • Evitar que els watshaps esdevingui un espai de debat i crítica respecte l’escola.
NORMES DE FUNCIONAMENT del Whatsapp:
 • Els missatges que es passen pel grup de classe són purament INFORMATIUS i de TEMES d’ESCOLA.
 • Les famílies un cop llegida la informació NO HAN DE CONTESTAR, ja s’entén que tothom la rep i la llegeix.
 • Els PROBLEMES de classe s’ha de solucionar a TRAVÉS DE LA MESTRA o DIRECCIÓ i no a través del grup de whatsapp.
 • El DELEGAT és l’únic RESPONSABLE DE CONTESTAR els missatges.

 

MARES I PARES DELEGATS DEL CURS 2019-2020

P3A:  Jordi Carbó

P3B: Àngel Moncunill

P4A: Mariona Fernández

P4B: Cristina Pujol

P5A: Elisa López

P5B: Sílvia Hernández

1A: Minerva Vicente

2A: Berta Grañera

2B: Carla Farré

3A: Mònica Toll

3B: Minerva Vicente

4A: Míriam Cañizares

4B: Txell Argemí

5A: Elisabet Coron

5B: Úrsula Serradelarca

6A: Laura Montoliu

6B: Mònica Llavina

Moltes gràcies a tots i totes per col·laborar en el bon funcionament de l’escola!