Joc matemàtic 1. Panell numèric

Quan cliqueu el link de sota la imatge s’obrirà el joc. Us comença demanant el nom de l’alumne, Després cliqueu Start. Feu el joc. Un cop acabat, cliqueu el botó de les respostes (Submit answer) i espereu que us mostri la correcció. Després  ja  podeu  sortir.  La  tutora rebrà  les  respostes.COMPLETAR PANELL NUMÈRIC FINS EL 100